Weegschaal: 24 September - 23 Oktober

Karakterschets van de Weegschaal

Het teken Weegschaal is het teken waarin de universele geest - de ziel - uitdrukking geeft aan zijn talent voor relaties. Met andere woorden: zijn kracht om diverse elementen met elkaar in harmonie te brengen en er een organisch geheel van te maken. Weegschaal is de zielskracht om uitdrukking te geven aan schoonheid in al haar verschijningsvormen. En waar zou je meer schoonheid kunnen aantreffen dan in relaties? Schoonheid is niet iets wat kan bestaan op zichzelf. Schoonheid ontstaat door vergelijking - door een goede samenhang van de verschillende onderdelen. Zonder een gelijkmatige en harmonieuze onderlinge verhouding kan er geen sprake zijn van schoonheid, of het nu gaat om kunst, omgangsvormen, ideeen of het sociale op politieke forum.

De mens beschikt over twee vermogens die hem verheffen boven de dieren. Het eerste is zijn verstandelijke vermogen, dat tot uitdrukking komt in de tekens Tweelingen en Waterman. Het tweede is zijn esthetische vermogen, waarvan de Weegschaal de belichaming is. Zonder ons gevoel voor esthetica zouden we weinig meer zijn dan intelligente barbaren. De Weegschaal is het beschaafde instinct of de beschaafde impuls van de ziel.

Schoonheid is de essentie van waar het bij de Weegschalen allemaal om draait. Zij zijn op aarde om de wereld te verfraaien. We zouden kunnen spreken over de sociale vaardigheden van de Weegschaal, over zijn gevoel voor evenwicht en rechtvaardigheid, over zijn vermogen het standpunt van anderen te begrijpen en er zelfs liefde voor op te brengen. Maar dan zouden we zijn grootste en meest wezenlijke deugd over het hoofd zien en dat is zijn verlangen naar schoonheid.

Niemand - hoe alleen hij of zij ook mag lijken te leven - kan in volkomen afzondering bestaan. Het universum is een uitgebreid samenwerkingsnet van wezens. Weegschalen begrijpen dat beter dan de meeste anderen; zij hebben tevens begrip voor de spirituele wetten die relaties draadlijk en aangenaam maken.

Een Weegschaal is altijd de onbewuste (en soms bewuste) brenger van beschaving, harmonie en kunst. Dit is de diepste impuls en het grootste talent van de Weegschaal. Weegschalen houden instinctief van het samenbrengen van mensen en zij hebben daar een unieke gave voor. Zij kunnen doorzien wat mensen samenbindt - de dingen zien die afzonderlijke individuen eerder aantrekken en met elkaar verbinden dan ze van elkaar scheiden.

Cindy Margolis.png

Element
Lucht 


Heersende
Venus

Carriere
Maan

Gezondheid
Neptunus

Geld
Pluto

Huis & Haard
Saturnus